TRANSEUNTES

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

Gabriel Mario Vélez
(Artista/investigador principal)
Diana Sánchez
(Artista/investigadora en formación)
Oscar Sánchez
(Realizador/investigador en formación)
Eduardo Domínguez (asesor)
Viviana Garcés (asesora)
Nicolás Restrepo (diseñador)